ugoda

Ugoda szansa czy zagrożenie?

Priorytetem większości Klientów jest uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela w możliwie krótkim czasie od zaistniałego zdarzenia. Zachowanie takie jest najczęściej determinowane względami ekonomicznymi, które pod wpływem sugestii przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej coraz częściej finalizowane jest zawarciem ugody.

Czy takie zakończenie likwidacji szkody jest korzystne dla poszkodowanego? Co do zasady zgodnie z przepisem art. 917 k.c., przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w takim celu, aby uniknąć niepewności co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich realizację albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać w przyszłości.Na mocy ugody obie strony powinny zaproponować wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi przedmiotu ugody ujęty stosunkiem prawnym.


Wzajemność ustępstw oznacza, że ustępstwa takie powinny dotyczyć obu stron w tym również ubezpieczyciela co niestety w praktyce zazwyczaj nie ma miejsca. W wielu przypadkach ubezpieczyciel proponojuje zawarcie ugody na rażąco niskim poziomie zabezpieczając się tym samym przed możliwością dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania sądowego.Każdy poszkodowany w wypadku drogowym powinien być świadomy, że ewentualne zawarcie ugody zamknie drogę do dalszego dochodzenia roszczeń.


Zachęcamy do kontaktu z pracownikami firmy Restio celem zweryfikowania czy odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela jest uczciwe. Szybko i sprawnie zweryfikujemy czy wysokość zadośćuczynienia nie jest zaniżone. Pomożemy podjąć właściwą decyzję, chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa wątplwiości związane z procesem likwidacji szkody.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania