Pobierz dokumenty ułatwiające uzyskanie dopłaty odszkodowania

Znajdujesz się w sekcji pobierz

Przydatne dokumenty w kontaktach z ubezpieczycielem

Tu znajdziesz wzory dokumentów w formacie PDF oraz WORD

Zapraszamy do pobrania przydatnych dokumentów:

  • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz PBUK
  • wniosek o udostępnienie dokumentacji szkodowej z polisy OC i AC
  • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
  • druk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

DOKUMENTY DO POBRANIA
ZNAJDŹ INTERESUJĄCE CIĘ DRUKI

Wniosek o udostępnienie dokumentów szkody z polisy OC

Wniosek o udostępnienie dokumentów szkody z polisy AC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003r

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania