wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy OC

W jakich sytuacjach następuje rozwiązanie umowy OC ppm ? Umowę możemy wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem polisy kierując w formie pisemnej wypowiedzenie polisy OC (pobierz) bezpośrednio do firmy, w której mieliśmy zawarte ubezpieczenie.

Polisa, która nie zostanie wypowiedziana, przedłuży się na kolejny rok. Masz prawo do wypowiedzenia wznowionego ubezpieczenia w dowolnym momencie. Co do zasady ubezpieczenie kończy się również z dniem wyrejestrowania pojazdu lub z upływem 3 miesięcy od ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Jeżeli zawarta polisa OC nie zostanie opłacona w całości ubezpieczyciel nie wznowi jej automatycznie czym narazimy się na wysoką karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Bardzo ważne jest aby zgłosić do ubezpieczyciela fakt sprzedaży pojazdu co pozwoli zaoszczędzić wiele nerwów w przypadku spowodowania wypadku przez nowego właściciela pojazdu. W przypadku kupna pojazdu masz prawo zmienić ubezpieczyciela i wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym okresie jej trwania, pamiętaj żeby zgłosić fakt zakupu pojazdu u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania