kolizja drogowa wskutek czego samochód uległ szkodzie całkowitej, naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona

Szkoda całkowita a możliwość naprawy pojazdu

Jeżeli ubezpieczyciel oszacuje szkodę jako całkowitą nie należy poddawać się emocjom. W praktyce oznacza to tylko pewne ograniczenia co do możliwości naprawy pojazdu w trybie bezgotówkowym tj. z  dokumentowaniem wyższych kosztów naprawy pojazdu niż przyznane odszkodowanie.

Żeby zrozumieć co dokładnie oznacza określenie szkoda całkowita należy oddzielić szkodę całkowitą z ubezpieczenia OC sprawcy i z ubezpieczenia dobrowolnego AC.

Szkoda całkowita OC

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo rozliczyć szkodę w trybie szkody całkowitej? W każdym przypadku, gdy przeciętny koszt naprawy pojazdu z uwzględnieniem średnich stawek rbh , przy zastosowaniu części alternatywnych przekracza wartość rynkową pojazdu oszacowaną na dzień wykonania ekspertyzy ubezpieczyciel stwierdzi, że naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wypłata odszkodowania będzie wynosić różnicę między wartością pojazdu z dnia szkody i wartością pozostałości pojazdu w stanie uszkodzonym.

Szkoda całkowita AC

W ubezpieczeniu dobrowolnym ubezpieczyciele oznaczają poziom relacji kosztów maksymalnych tj. po stawkach ASO z wykorzystaniem części oryginalnych do wartości rynkowej pojazdu na dzień sporządzenia kalkulacji kosztów naprawy. Najczęściej spotykanym poziomem zapisanym w umowach AC jest próg 70% wartości pojazdu. Wypłata odszkodowania będzie wynosić różnicę między wartością pojazdu z dnia szkody i wartością pozostałości pojazdu w stanie uszkodzonym.
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej wskazane jest wstrzymanie się z decyzją rozpoczęcia naprawy pojazdu do czasu uzyskania informacji o wysokości przyznanego odszkodowania, gdyż często zdarza się, iż przyznane środki nie wystarczają na przywrócenie pojazdu do stanu przed kolizją. Jeżeli masz wątpliwości czy ubezpieczyciel w sposób zgodny z przepisami prawa zaproponował rozliczenie szkody całkowitej  eksperci firmy Restio pomogą zweryfikować poprawność wyliczenia. Skontaktuj się z nami możliwe, że uzyskasz dopłatę odszkodowania na dowolnie wybrany przez Ciebie cel.

Ta strona korzysta z plików cookies do poprawnego działania